در انتظار تو

در انتظار تو

منم که در عمق زمان نشسته بی قرار تو / شکسته ام شکسته ام ولی در انتظار تو

جاذبه ات فراتر از اراده ی گذشتنم / که من جدا نمی شوم لحظه ای از مدار تو

به حرمت آنچه که هست مجال صحبتم بده / خالق هر لحظه ی من درس عبادتم بده

در این هوای غم زده طراوت از تو می رسد / به عطر شاعرانگی، کمی تو عادتم بده

درون من شعله بکش، به هرچه خاک و ریشه است / قلب ترک خورده ی من، تشسنه تر از همیشه است

نگاه تبدار مرا به مسلخ جنون بکش / پنجره ات را بِگُشا، چه عشقی پشت شیشه است

ذهن من آغشته به توست، همیشه در خیال من / زیر لبم زمزمه ات، عطر تو عطر سال من

حافظه ی دفتر شعر، غزل غزل وصال تو / عکس درون قهوه ام، تویی همیشه فال من

به قصد تو پر زده‌ام، به شوق پروانه شدن / حقیقت است کنار تو، شبیه افسانه شدن

زبان احساس مرا فقط خودت شنیده‌ای / یک قدم است فاصله‌ات به مرز هم شانه شدن

https://www.academytaraneh.com/113730کپی شد!
516
۲
۱
۳