مرا به آسمان ببر . سکوت اختیار کن

مرا به آسمان ببر

مرا به آسمان ببر ، پرنده ی امید باش بیا کنار من بشین همیشه توی دید باش

مرا به آسمان ببر سکوت اختیار کن
مرا که دلخوشم به تو دوباره بی قرار کن
نگاه می کنی به من نگاه تو چه دیدنی ست
چه ناز ، ناز می کنی ، که ناز تو خریدنی ست
غریبه بودی و دلم ترک ، ترک ، شکست خورد
دهان عاشقت شدن دوباره چفت و بست خورد
غریبه بودی و دلم برای خود کباب شد
سکوت کرده بودی و سکوت تو عذاب شد
مرا به آسمان ببر ، پرنده ی امید باش
بیا کنار من بشین همیشه توی دید باش
هزار گفتنی به تو هزار گفتنی به من
شبم ، تو با نگاه خود ، ستاره می زنی به من
ستاره امید من همیشه برقرار باش
مرادبگیر در بغل برای من بهار باش
چه عاشقانه عشق را به دست تو سپرده ام
چه بی بهانه قلب را به دست تو فشرده ام
تورا برای عاشقی… تورا برای زندگی
تورا برای حال خوش در این پرنده مرده گی
همیشه دوست داشتم ، همیشه می پرستمت
تورا برای عشق، من ، همیشه عشق هستمت
بیا کنار من بشین همیشه دوست دارمت
تورا به لحظه های ناب عشق می سپارمت

https://www.academytaraneh.com/113654کپی شد!
600