زخم عشق

میـــونِ مـــا یه دیـــــوارِ بلنــــــده... شبیـــه آرزویـــــی که طلسمـــــــه...! نگاهـــم ناخـود‌آگاه خیـــره میشـه... به هرکس که فقط با تو هم‌اسمــه...!

میـــونِ مـــا یه دیـــــوارِ بلنــــــده…
شبیـــه آرزویـــــی که طلسمـــــــه…!
نگاهـــم ناخـود‌آگاه خیـــره میشـه…
به هرکس که فقط با تو هم‌اسمــه…!

دچـار رعشـه، سرگیجــه و رخـوت…
شبیـــه دردِ بیمــــــــــــاریِ ام‌ اس…!
اگه میخــوای حالـــم رو بپرســـی…
شبیـــه آدمِ دلســـــرد و دپـــــرس…!

اگه تلخـــم، شبیـــه طعـــمِ قهــوه…
اگه داغـــم، شبیـــه چایِ لب‌سـوز…!
اگه ســردم، شبیـــه بـــرفِ بهمـــن…
اگه غمگین، شبیـــه حــالِ امـــروز…!

منو زخمـایِ عشـقِ تو عـوض کـرد…
صــدای ســـازِ سنگیــنِ سکوتــــم…!
تماشـا کن، ببیـن چـی خلـق کردی…
هواپیمـــای در حــــالِ سقوطــــم…!

پر از وحشـت، نگاه مات و مبهوت…
شبیــه لحظـه‌ی بعـــد از تجـــــاوز…!
نگــــاه غـــــم‌زده از بی‌پناهــــــــی…
شبیــه حـال یه ماهـیِ بی‌حــوض…!

شبیــه مـادری که یه پسـر داشـت…
ولی توو جنــگ مفقودالاثـــر شـد…!
شبیــه دختــری که روز عقــــدش…
پسر رفـت و عروسـی بی‌ثمـر شد…!

پـر از افکــار و رفتــار خطرنــــاک…
شبیــه راه رفتــــن روی شیشـــــه…!
شبیــه یه زنــــی که حاملـــه بــود…
ولی با مشت، بچه‌اش سقط میشه…!

اگه تلخـــم، شبیـــه طعـــمِ قهــوه…
اگه داغـــم، شبیـــه چایِ لب‌سـوز…!
اگه ســردم، شبیـــه بـــرفِ بهمـــن…
اگه غمگین، شبیـــه حــالِ امـــروز…!

منو زخمـایِ عشـقِ تو عـوض کـرد…
صــدای ســـازِ سنگیــنِ سکوتــــم…!
تماشـا کن، ببیـن چـی خلـق کردی…
هواپیمـــای در حــــالِ سقوطــــم…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113605کپی شد!
406
۱۲
۱
۳