پدر بودن

هر روز واسه یه لقمه نون باید
از صب، تا شب دربه در باشی
مردونگی به زورِ بازو نیس
خیلی هنر می خواد پدر باشی

تو باورت اینه که روزیتو
از زیر سنگم می شه پیدا کرد
سنگاتو واکندی تو با دنیا
دنیا ولی چشماتو دریا کرد

«چینو چروک چشم و پیشونی
توی گلو بغضای زندونی
شب، گریه های ریزو پنهونی
وقتی که طعمِ دردو می دونی
معنیش این می شه: پدر بودن
کوهِ مچاله از درون اما
یه تکیه گاهِ قرص و پابرجا
توو شادیا گُم، توی غم پیدا
تنهاترین جمعیت تنها
معنیش این می شه: پدر بودن»

از خوردنی ها سهم تو چی شد؟
جز پشت پا خوردن، زمین خوردن
زخم زبون از اینو اون خوردن
هی زیر بار غصه چین خوردن

آدم خطا کردو تو محکومی
مَردیو تقدیرت رقم خورده
بابا شدی معنیش این می شه:
مردی که جای سیب، غم خورده.

#مهدی_دمیزاده
#پدر
#روز_مرد
#علی_بن_ابیطالب
#امیرالمومنین

کانال تلگرام اشعار
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

146
۴
۳