بهم فرصت بده بازم

بهم فرصت بده بازم


بهم فرصت بده بازم
بهت ثابت کنم هستم
من از دنیا بدون تو
از این تنهایی میترسم
یه عمرِ از نگاه هم
نه گفتیم نه پرسیدیم
به هم بدبین شدیم اما
دلیلش رو نفهمیدیم
تو ساده رد شدی تا من
نبینم حال دنیا تو
بهت چیزی نگفتم تا
نفهمی دلخوری هامو
تو از چیزی دلت ترسید
که من هرگز نفهمیدم
بهم دردی رو دادی که
ازش هرگز نرنجیدیم
من انقدر اینجا میمونم
باهم از جاده برگردیم
تو ام مثل منی اینبار
ما هردو اشتباه کردیم
شاید این اولین باره
که نزدیکی به احساسم
من این چشمای لجبازو
همیشه از تو میشناسم
بهم فرصت بده بازم
برای رفتنت زوده
کسی که تو نمیبینی
یه عمری عاشقت بوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

103
۴
۲