قطب سیبری

بی تو ســردم، مثـل قطــب سیبــری... زیـر صفـرم، با دمـای شصت و هفت...! تــف به دنیایـی که خالـی از تو شـد... آرزوهـای دلـــم بـــر بــاد رفــــت...!

بی تو ســردم، مثـل قطــبِ سیبـــری…
زیـر صفـرم، با دمـای شصت و هفت…!
تــف به دنیایـی که خالــی از تو شـد…
آرزوهــــای دلـــم بـــر بـــــاد رفــــت…!

یــاد اون روزای خوبـــی که گذشـــت…
شهــر، بی تو غـرق بــارون و تگـــرگ…!
پــای هر غـــم مـــردم و زنـــده شـدم…
زندگــی هرلحظـه آغشتــه به مــــرگ…!

من نباشــم، چی عـوض میشـه؟! بگـو…
عاشقـم میشـی ؟! بهم میگی بمــون…؟!
بی تــو نابــــودم، منــو تنهـــا نــــذار…؟!
شایــدم میگـی رسیـــدی به جنـــون…؟!
دور میشـــم، دیگـــه دنبالــــم نگـــــرد…
وعـــده‌های پــــوچِ تکـــــراری نــــــده…!
توو دلـت واسـه مــن احساســی نبـود…
پــس منـــو بیهــــوده دلــــداری نـــده…!

فـک(ر) کــردم تو رو عاشـــق میکنــم…
خـــب نشــد، شرمنـده، تقصیــرِ منــه…!
مـــن نتونستــــم فراموشــــت کنــــم…
پــس بـــرم راحـــت‌تر از دل‌بستنــــه…!

لطــف کــن دلواپــــسِ حالــم نبـــاش…
حـالِ من دیگه به تو مشـروط نیست…!
واســه تو آخــه چه فرقـــی میکنــه…؟!
خوب و بد، اصلا به تو مربوط نیست…!

من نباشــم، چـی عــوض میشه؟! بگو…
عاشقــم میشـی ؟! بهم میگی بمـون…؟!
بی تو نابـــــودم، منــو تنهــــا نــــذار…؟!
شایــدم میگـی رسیـــدی به جنـــون…؟!
دور میشــــم، دیگــــه دنبالــــم نگـــرد…
وعــــده‌های پـــــوچِ تکـــــراری نــــده…!
توو دلـت واسـه مــن احساســی نبـود…
پــس منـــو بیهـــوده دلــــداری نــــده…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113496کپی شد!
308
۴
۱