مریم

مریم

یه عطری مثل عطرِ گلِ مریم هوای عاشقی تو سینه میذاشت

یه عطری مثل عطرِ گلِ مریم
هوای عاشقی تو سینه میذاشت
با حس و حالی از جنسِ نگاهش
خدا دلتنگیِ چشمامو دوست داشت

سپردم دست تقدیر تا که شاید
یه مریم پیش اسمم جا بگیره
یه مریم همدمِ روزا و شب هام
که عشقم توی قلبش پا بگیره

از اینجایی که هستم تا دل تو
یه دنیا فاصله جا داره اما
من احساسم به تو عینِ یقینه
نمیذارم بمونه بی تو تنها

توو خواب دیدم که دستامو میگیری
میدونم خوابِ من تعبیر داره
از اینکه مال من شی مطمینم
دعای عاشقا تاثیر داره

به دنیا هم نمیدم تارِ مو تو
تویی سلطانِ قلب عاشق من
از اینکه مال من شی مطمینم
تویِ فالم گلِ مریم رو دیدن

https://www.academytaraneh.com/113393کپی شد!
353
۶
۲