پاییز

خش خش برگا زیر پام کلافه می شم از خودم دوباره پاییز اومده دوباره دیووووونه شدم ...

هوای تهرونو ببین نیستی دلم خیلی پره
ترافیک خیابوناش بغض گلومو می خوره

خش خش برگا زیر پام
کلافه می شم از خودم
دوباره پاییز اومده
دوباره دیووووونه شدم

صدای رعد و برق و باد
صدای بارون و تگرگ
صدای گنجشکای خیس
زیر پا مُردنای برگ

بدون چتر و بارونی
پیاده توو خیابونا
لبای خندون پره درد
قدم زدن توو بارونا

عطرتو بارون می بره
از لباسی که می پوشمش
من خنده می کنم ولی
میگذره روزام با غمش

هوای تهرونو ببین نیستی دلم خیلی پره
ترافیک خیابوناش بغض گلومو می خوره

119
۲