بانوی پاییزی

بانـــــــوی پاییـــــــزی... خیلــــی دل‌انگیـــــزی... از مهــــــر لبریــــــــزی... واســــه تو میمیـــــرم...!

بانـــــــوی پاییـــــــزی…
خیلــــی دل‌انگیـــــزی…
از مهــــــر لبریــــــــزی…
واســــه تو میمیـــــرم…!

امشـب دلــم میخــواد‌…
اصـلا نـــــره از یـــــاد…
پس هرچــه بادا بـــاد…
دستاتـــو میگیــــــرم…!

آبــــــی‌تــــر از دریـــــا…
با تـــو خوشــم جانـــا…
یه سایــــــه بی‌پــــروا…
دل به دلـــت بستـــــه…!

حالم چقـــد(ر) خوبــه…
قلبــم چه میکوبـــــــه…
روی تـــو مجذوبــــــه…
چشمـــــام پیوستـــــه…!

شوقِــت رو افشــا کـن…
با عشـــق معنــــــا کـن…
آتیــــــش بر پــــــا کـن…
خندیدنـــــت شیکـــــه…!

شیریــن‌تریـــن دلـــدار…
از غصه دس(ت) بردار…
دل رو به مـــن بسپــار…
امشــــب، رمانتیکـــــه…!

آبـــــــی‌تــــر از دریـــــا…
با تــو خوشـــم جانــــا…
یه سایــــــه بی‌پــــروا…
دل به دلـــت بستـــــه…!

حالم چقـــد(ر) خوبــه…
قلبــم چه میکوبـــــــه…
روی تـــو مجذوبــــــه…
چشمـــــام پیوستـــــه…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113146کپی شد!
369
۸
۱