شهزداه ی شعرای من

من ماهی دلتنگمو
دریای آرامش تویی
توو تنگ تنهایی من
اونی که میخوامش تویی
بادی که موهای تورو
غرق نوازش میکنه
آه دل تنگه منه
که از تو خواهش میکنه
آرومه من باشو ببین
دنیا به ما رو میکنه
این مرغه عشقه حق طلب
از ماست که هو هو میکنه
رویای پر راز منو
آوای آواز منی
پایان دردای منو
آغازه آغاز منی

***********
شه زاده ی شعرای من
بانوی رویاهای من
حسه منه عاشق چنینه
یک لحظه فکرش هم نکن
گرد و غبار خستگی
رو این همه وابستگی
هرگز بشینه

************

آرومه من باشو ببین
دنیا به ما رو میکنه
این مرغه عشقه حق طلب
از ماست که هو هو میکنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112978کپی شد!
257
۱
۱