دلیل هزارو یکی آرزو

ببخشم تو هر لحظه هر ثانیه
به عشق تو دارم نفس می کشم
نمیدونی اما ، من عاشق شدم
به عشق تو ، دورم قفس می کشم

نمیدونی حتی دلت با دلم
چه کرده ، که اینجوری دیوونه شم
به چشمات قسم ماه من ، حاضرم
دلت هرچی میخاد و میدونه شم

ببخشم که فردامو دارم همه ش
کنار تو ، با تو رقم می زنم
یه عمره ؛ پاییزو تو کوچه ها
به یاد تو دارم قدم می زنم

نمیدونی اما دقیقا تویی
دلیل هزارو یکی آرزو
به تو سجده کردم تو قبله م شدی
تو پاکی ، مث آب پاک وضو

ببخشم اگه از هوای تو من
هوایی شدم اسم تو بامنه
نمازم ، نیازم تو هستی ولی
چقد فاصله بین تو تا منه

https://www.academytaraneh.com/112180کپی شد!
720
۲