ترانه

انقلاب رنگی

 

با انقلاب زنگیه

چشمات فروپاشی نکن

پلکاتو روی هم نزار

اعلام خاموشی نکن

.

تو سنگر اغوش تو

هر شب پناهنده شدم

از عطر تن پوش تو من

لبریز و اکنده شدم

.

حبس ابد دادی به من

تا حس ازادی کنم

مخربه کردی قلبمو

احساس ابادی کنم

.

با شوش دستای تو‌

فتح جهان امکان گرفت

رو مرز اغوش تو بود

جنگ جهان پایان گرفت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: