نیستی

کنارم نیستی دارم ،به نابودی می بازم

کنارم نیستی دارم،به نابودی می بازم

ابایی نیست در من،سمت ِنابودی می تازم

 

به هر چیزی و ناچیزی ،می بازم دنیایی

من از هر حرف ِبی معنا،می سازم دنیایی

 

برای زندگی کردن به هر شکلی ممنونم

برای  بودنم  حتی، به  نابودی   مدیونم

 

کنارم نیستی دارم ،کنارم نیستی دائم

بگویم یا  نگویم  تو،کجا با کیستی دائم

 

کجا با کیستی دائم ،به عشقش خو می گیری

چه قدر  از عشق دورم که،تو از من رو می گیری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • درود زیبا بود جناب آقای شادی فقط جسارتن وزن بعضی از مصرع ها مشکل داره مثلا تو مصرع دوم بیت زیر اگه( به سمتش هی می تازم) موزون تر بود . (ابایی نیست در من هم) بیشتر تو شعر کلاسیک استفاده میشه ندارم هیچ ابایی به نظرم بهتر بود کنارم نیستی دارم،به نابودی می بازم ابایی نیست در من،سمت ِنابودی می تازم موفق باشید