بارون

ببار ای اسمون اروم و نم نم
ببار به حال این قلب شکسته
به حال چشمای بارونی و خیس
به حال عاشق تنها و خسته
ببار ای اسمون به حال قلبم
تو میدونی چقدر من بی قرارم
میدونی که چقدر غمگین و تنهام
میدونی هیچکس و جز اون ندارم
همه دار و ندارم بود اما
منو تنها گذاشت با گریه و درد
میدونست قبل اون دیوونه بودم
ولی با رفتنش حالم رو بد کرد
ببار ای اسمون تیره من
منم بختم مث شبهات سیاهه
ببار شاید منو یادش بیاری
شاید فهمید ، دوری اشتباهه
شاید فهمید حق قلب من نیست
یه عمر تنهایی وغم و جدایی
ببار ای اسمون تیره من
شاید توی دلش پرسید کجایی
ببار شاید منو یادش بیاره
شاید یادش بیاد هنوزم اینجام
شاید برگرده از راهی که رفته
بفهمه که بدون اون چه تنهام
همه دار و ندارم بود اما
منو تنها گذاشت با گریه و درد
میدونست قبل اون دیوونه بودم
ولی با رفتنش حالم و بد کرد
ببار ای اسمون تیره من
منم بختم مث شبهات سیاهه
ببار شاید منو یادش بیاری
شاید فهمید، دوری اشتباهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: