عاشقت بودم

دستاشو خوب بگیر تو دستای گرمت
لبخند بزن حالا ستاره شبهام
از ته دل بخند حالا که خوشبختی
حالا که بی عشقت من بدجوری تنهام
دستاشو خوب بگیر توجهی نکن
به ابر تو چشم این من احساسی
از این به بعد دیگه باید جدا باشیم
دیگه نباید تو این زن و بشناسی
هیچکس نمیفهمه من بی تو غم دارم
مردم نمیفهمن عشقتو کم دارم
هیچکس نمیفهمه من بی تو نابودم
کسی نمیدونه من عاشقت بودم
لبخند میزنی بهش چه قدر قشنگ
هیچ وقت به روی من اینجور نخندیدی
اصلا نمیدونم چرا دوستت دارم
تویی که احساس منو نفهمیدی
اصلا نمیدونم چرا هنوز اینجام
وقتی که تو دیگه با قلب من سردی
چرا هنوز خیره به عکس تو موندم
تویی که میدونم دیگه ولم کردی
هیچکس نمیدونه من بی تو غم دارم
مردم نمیفهمن عشقت و کم دارم
نترس برو هرچند من بی تو نابودم
کسی نمیدونه من عاشقت بودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109793کپی شد!
715