مثل پاییز

دنیای من خوش بود قبلا کنار تو
دستات تو دستام بود دنیام پر از شادی
من بودم و عشقت من بودم و دستات
حبس تنت بودم تو عین ازادی
قلب تو با من بود بودی همه دنیام
دنیا به روی من اون روزا میخندید
اصلا نفهمیدم خسته شدی از عشق
اصلا نفهمیدم عشق تو دلت گندید
یه روز یکی اومد قلب تورو دزدید
یکی اومد تا درد قلب من و پر کرد
یکی که دنیام و مثل جهنم کرد
تو رفتی با اون و تنها شدم با درد
حال من تنها شبیه پاییزه
این قلب بیچاره از غصه لبریزه
تو توی اغوشش تو زیر بارونی
پیشش خوشی حال من و نمیدونی
حال دلم خوش نیست از زندگی خستم
دلتنگ چشماتم دنیام پره از غصه است
جون میدم اینگوشه با خاطرات تو
میرم از این دنیا، اصلا حواست هست؟
اصلا حواست هست تو مال من بودی
یه روزی اغوش تو خونه ی من بود
حق من عاشق حق من مجنون
نبوده که تنهام بذاری انقدر زود
حال من تنها شبیه پاییزه
این قلب بیچاره از غصه لبریزه
تو توی اغوشش تو زیر بارونی
پیشش خوشی حال من و نمیدونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: