رویایی

تورو داشتن واسم عجیبه
تو واسم مث رویایی
دل تو آبی و پاکه
بزرگی مثل دریایی
تو همونی که هر لحظه
نفسام به هواش بنده
همونی که وقتی باشه
لبام باز میشه به خنده
تو امیدی تو دریایی
شیرینی ,مرد رویایی
دیگه از خدا چی میخوام
تو باشی صاحب دنیام
نمیشه چشم زیباتو
ببینم و دلم رد شه
نمیذارم دل خسته ام
واسه موندن مردد شه
لبات شبیه اتیشه
چشات به پاکی ابه
دل دل تنگ واسه اینکه
بیای پیشم چه بی تابه
تو امیدی تو دریایی
شیرینی، مرد رویایی
دیگه از خدا چی میخوام
تو باشی صاحب دنیام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109714کپی شد!
398