ترانه

شرجی ترین خاطره

منو ازشمالی ترین لحظه ها رسوندی به شرجی ترین خاطره اگه لازمه باز عاشق بشم به هر اشتباهی دلم حاضره

منو ازشمالی ترین لحظه ها

رسوندی به شرجی ترین خاطره

اگه لازمه بازعاشق بشم

به هراشتباهی دلم حاضره

تو انقدر ازمن بدت اومده

که توو شعرمم دیگه تو نیستی

یه عمره که داری منو میکشی

به چشمم شبیه تروریستی

منو دیگه دوسم نداری!برو

توو قلبت حکومت نظامی شده

چه آشوبیه توی قلبم ببین

دل من چه بازار شامی شده

که می ترسم ازخونه بیرون بیام

منو دست این کوچه ها نسپری

به تو شک ندارم که توو فکرمی

یه وقتاییم غصه مو می خوری

برای تو حکم نفس دارمو

بدون نفس زندگی می کنی

همیشه همین جوریه آخرش

ببین این بدی رو به کی می کنی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: