ترانه

کاخ سعدآباد

تورفتی من سرم گرمه سرم گرمه به تنهایی سرم گرمه به این دنیا به این چتر مقوایی

تورفتی من سرم گرمه

سرم گرمه به تنهایی

سرم گرمه به این دنیا

به این چتر مقوایی

دلم میگیره این روزا

شبیه کاخ سعدآباد

شبیه خاطراتی که

یه مدت رفته بوداز یاد

یه فنجون قهوه تووچشمات

همیشه گرم ودلچسبی

دل ازهر کی تو می دزدی

همیشه درپی کسبی

به سهمم قانعم دیگه

به سهمی که فقط رنجه

همین یک تیکه عشقی که

برام می مونه یک گنجه

تو رفتی زندگی حالا

منو دست خودم داده

منی که باورت کردم

من دیوونه ی ساده

ه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109565کپی شد!
250