ترانه

تاریخ انقضا

مث روزای رفته می مونی رفتی ودیگه برنمی گردی من که حرفات درست یادم نیست کاش اینقد بدی نمی کردی

مث روزای رفته می مونی

رفتی ودیگه برنمی گردی

من که حرفات درست یادم نیست

کاش اینقد بدی نمی کردی

بوی تریاک میده تنهایی

آدمو نشئه میکنه هردم

عاشقی ازسرم پریده ولی

من هنوزم خمار این دردم

چه نگاه مخدری داری

متادون روتنم اثر کرده

تو فقط روحمو گرفتی!عشق

جسم خاکیمو در به در کرده

جای خالی نمونده توی دلم

فک می کردی هنوز جاداره

رولبم خاطرات تو مرده

بوسه تاریخ انقضا داره

بوسه بااشک شسته میشه ولی

جای سیلی همیشه می مونه

روی اعصاب زخمی یه درخت

پنجه ی سخت تیشه می مونه

تو همیشه بهونه ای داری

واسه اینکه هی اشتباه کنی

اومدی توی زندگیم می خوای

روزگار منو سیاه کنی

فاطمه اخوان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: