مثل یک عاشق

مثل یک عاشق

عمری گم کرده راهم خودت اینو می دونی
بی پناه بی پناهم خودت اینو می دونی
نگو دور کعبه ی چشام چرا می گردی؟
من ستایشگر ماهم خودت اینو می دونی
***
اگه دستهامو نگیری تو رو گم می کنمت
اینجوری که داری می ری تو رو گم می کنمت
هیچ جای دنیا کسی مثل تو پیدا نمی شه
اونقده که بی نظیری تو رو گم می کنمت
***
اگه شب ادامه داره تو منو بغل بگیر
زیر بارون ستاره تو منو بغل بگیر
من یه گنجشک مسافرم که هر جایی می رم
به تو می رسم دوباره تو منو بغل بگیر
***
تو که آخرین صدایی رو دلم پا نذاری
ای دریچه ی رهایی رو دلم پا نذاری
من یه عاشقم که گم کرده مسیر خونه شو
تو شکوه ربنایی رو دلم پا نذاری
***
اگه فکرمم نباشی من بازم عاشقتم
دوسمم نداشته باشی من بازم عاشقتم
وقتی تو برای من مثل نفس های منی
نفسم اگه جدا شی من بازم عاشقتم
***

عمری گم کرده راهم خودت اینو می دونی
بی پناه بی پناهم خودت اینو می دونی
نگو دور کعبه ی چشام چرا می گردی؟
من ستایشگر ماهم خودت اینو می دونی

۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105858کپی شد!
506
۲