نگاهم مکن

نگاهم مکن بی قرارت میشم

میشم بی قرار وبهارت میشم

می بارم به دشت قشنگ دلت

می خونم به باغ و هزارت میشم

 

منو با خیالت پریشون مکن

دل عاشقم را پراز خون مکن

تو لیلی قیامت بپا کرده ای

بیا دشنه درقلب مجنون مکن

 

الهی چو آلاله پرپرنشی

اسیریه باد ستمگرنشی

بتابی چوماهی به شب های من

تو خورشید جانم مکدر نشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105613کپی شد!
486
۱

  • M_SHOKA سلام ، در کل ترانه خوبی بود .... ولی ثابت نبودن زبان سرایش کاملا مشهود بود .... برای مثال مصراع اول از بیت اول باید به یکی از این دو حالت نوشته میشد ... نگاهم نکن ، بی قرارت میشم میشم بی قرارو ، بهارت میشم ___ نگاهم مکن ، بی قرارت میشوم میشوم بی قرارو، بهارت میشوم