شب های ازلی

شبهای ازلی
……………….
گفتی از جاده ی عاشقی میای
سر هر راهو گرفتم تا بیای
مثل خاکستر پروانه شدم
دامن ماهو گرفتم تا بیای
***
از شبای ازلی بزرگتری
تو تو دستای زمان جا نمی شی
اونقده جلو چشامی که گمی
اونقده هستی که پیدا نمی شی
***
از کدوم ثانیه می رسی به من
که زمان بعد تو معنا نداره
کسی که محو تماشای توئه
دیگه میلی به تماشا نداره
***
تو برام مشعل خورشیدی و من
مثل پروانه ی درگاه توام
تو خودت راهی برای من ولی
اونقدر عاشقم که گمراه توام
***
از شبای ازلی بزرگتری
تو تو دستای زمان جا نمی شی
اونقده جلو چشامی که گمی
اونقده هستی که پیدا نمی شی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

642
۲
۲

  • سلام ترانه ی خوب و خوش آهنگی بودآفرین ..البته در این قسمت این بیت: تو خودت راهی برای من ولی / اونقدر عاشقم که گمراه توام فکر میکنم یک کم وزن ایراد پیدا میکنه در کل احساس میکنم با یک ویرایش روی برخی موارد این اثر بهتر از اینها خواهد شد موفق باشید
  • بسیار زیبا بخصوص بیت..سوم..آفرین بر شما