مسابقه

یه مسابقه ست تو اینجا/خط پایانی نداره

کسی که برنده میشه/یه قدم برنمیداره

چه هیاهویی اینجا/پشت سر پاهای خسته

داورو انگار خریدن/راهو رو بعضیا بسته

واسِه ما؛ فقط دویدن/توی زندگی میمونه

اونی که از خودشونه/بُردشوقبلامیدونه

یه مسابقه ست تو اینجا/من وتو باید ببازیم

بین ما برنده ای نیست/چونکه ما غرق نیازیم

اول و دوم نمیشیم/حتی سومم نمیشیم

ریش و قیچی دست اونهاس/اونا گرگن و ما میشیم

برای دلخوشی ما/یه جام شکسته میدن

تووی این مسیربن بست/عزت مارو ندیدن

ما همه اهل یه تیمیم/لباسامون رنگارنگه

تووی راه زندگیمون/پشت پا زدن یه ننگه

دستای همو بگیریم/نذاریم کسی جدا شه

نباید خستگی ما/فرصت بُردِ اونا شه

من و توبرنده میشیم/اگه دلها یکی باشه

خط پایان من وتو/وقتیه دستا جداشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10365کپی شد!
950
۱۴