گنهکار

یه ساله که در انتظار همیم، کنارت چقد حال من بهتره
من اون آدم بی پناهم که باز، به آغوش گرمت پناه می بره
چه تقدیری بهتر از اینکه هنوز، سر سفره ی تو نفس میکشم
نگا کن که از هر مسیر بدی، تو این ساعتا پامو پس میکشم
اگه درد منم گنهکار کار منم، یه عمره به تو بدهکار منم
مداوا تویی تو بخشنده ای، که در سمت تو قدم می زنم
منو این همه درد و زخم عمیق، منو لحظه لحظه پرستیدنت
نگاتو یه بارم ازم برندار، که من عاشقم عاشق دیدنت
ببین لطف تو تا به اون حده که، روی سینه هم میشه حسش کنم
تو جایی نشستی که کافیه من، همه آرزوهامو خواهش کنم
اگه درد منم گنهکار کار منم، یه عمره به تو بدهکار منم
مداوا تویی تو بخشنده ای، که در سمت تو قدم می زنم

https://www.academytaraneh.com/102870کپی شد!
810
۶