تو باشی

هنوزم کنارت پر از خواهشم / تو دلشوره باشی من آرامشم
منو با سکوتت کجا میکشی؟ / من اونقد شکستم که عاشق بشی
به هر راهی رفتم رسیدم به تو / همه قلبمو هدیه میدم به تو
به عشق تو دارم نفس می کشم / من از زندگی بی تو دس می کشم
(((((تو باشی هر شب تاریک قلبم / به لطف بودنت روشن میشه
تو باشی بهترین تقدیر دنیا / داره یکجا نصیب من میشه))))))
چه چیزی بگم عشقُ باور کنی؟ / همه عمرتو پیش من سر کنی
چه کاری کنم تا که وابسته شی؟ / از هرچی به جز عشق من خسته شی
نمیبینی با یک جهان بد شدم؟ / به شوق تو از هر کسی رد شدم
زمین و زمان و گره میزنم / یه بارم بگی تکیه گاهت منم
(((((تو باشی هر شب تاریک قلبم / به لطف بودنت روشن میشه
تو باشی بهترین تقدیر دنیا / داره یکجا نصیب من میشه))))))

پ.ن: وزن ترجیع بند با آگاهی مؤلف تغییر کرده است.

https://www.academytaraneh.com/102240کپی شد!
1078
۱۲
۱