عشق ابدی

نزار این دل غمگین از  دس تو

عزیزم شب و روز  بناله

نزا توی دلم غم لونه کنه

اون  دخل منو بیاره

☆..

نزار از دل من

به این زودی بری

آخه رفتن تو

عزیز دل من 

اشک منو در میاره

☆..

عشقی که تو کاشتی توی دلم

عشق ابدیست

مگه می شه یکی از راه برسه

یک عشق جدید بیاره

☆..

تنها یکی از قلبم نمی ره

اون هم تویی تو

زیرا که تو از هر سوژه سری

در عاشقی از  هر عاشقی با  انگیزه ی نو

دیوانه تری .

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: