ترانه ملل

اگه یک روز نباشی تو دلم از غصّه می میره خدا میدونه تنهایی هوای خونه می گیره نرو.. تنهام نذار مادر شبیه کودکی خسته… در ادامه بخوانید