وقتشه زمین با دستــــای خــودش شیشه ی عطر بهـــــــــارو بشکنه همــــه جــــــا پر بشه از بوی خدا وقت چش(م)روی زمستون بستنه وقتشــــه همه… در ادامه بخوانید
وقتــــــی کـه من الفبــــــــــا رو یاد می گرفتــــــــم از کتـــــــاب واژه ی بابا واســـــــه مـــــــن هر لحظه بــــــود معنـــــی ناب به جــــــــز خدا… در ادامه بخوانید
مترسکــــــــی میون شالیــــــــــــزارا روو فـــــــرش رویای خودش نشسه اصن حواسش به کبوتـــــــــــرا نیس تو ی خیـــــــال بار سفــــــر رو بسه همش توو آرزوش… در ادامه بخوانید
زاینــــــده رود من کـــــــــــــو با اون همــه طـــــــــــــراوت با اون همــــــــه قشنگــــــــی با اون همــــه سخـــــــــــاوت کو اون صــــــــــدای آبــــــــی … در ادامه بخوانید
نـمی دونـی قیامـــــتیــــــــه اینجــــــــا آتیشو خون از آسمون می بـــــــــاره چه خوبه نیستی دشمنـــو ببینــــــــی چه جور بــذرای کینـــــه رو میکاره چقـد(ر)سخته بدونی… در ادامه بخوانید
هنـــــــوزرو تن خشک برگــــــــای زرد دارم سمـــت حســـــــــت قدم می زنـــم تووآغوش گـــــــــــــــــرم خیالــت ببین چه رویائـی رو من رقـــــــــم می زنـــم چقد… در ادامه بخوانید
بیــــــا نزدیک نگاهـــــــــــــــم کن نگــــــــــــو قلبت نمـــــــــــی ذاره یـه دلخستــــــــه توو این قصــــــه بـــــــه افسوسی گرفتـــــــــــــــاره نگاه کن توو چشم بستــــــــــــه م یـــــه دنیــــــا… در ادامه بخوانید