گذشتم نباشی توی زندگیــم گذشتم خیالم رو راحت کنــم خیالت نه درگیر دنیام نیست بمونم کنارت باید بـشکنــم گذشتم نباشی دیگه بعد این نگامو… در ادامه بخوانید