نه تکراره تو آسونه نه تکراری شدی واسم هنوزم مثل اون روزا یه چیزِ دیگه‌ای واسم   هنوزم وقتی‌ اسم تو به آتیش میکشه من… در ادامه بخوانید