…..

 

نه تکراره تو آسونه
نه تکراری شدی واسم
هنوزم مثل اون روزا
یه چیزِ دیگه‌ای واسم
 
هنوزم وقتی‌ اسم تو
به آتیش میکشه من رو
هنوزم وقتی‌ اندامت
تو دستامه و می‌خوامت
 
نه تکراره تو آسونه
نه راحت می‌شه درکت کرد
چقد سخته ، نشه باشی‌
چقد سخت …. می‌شه ترکت کرد
 
فقط با بوسه خامم کن
که راحت میشم اینجوری
فقط با بوسه ترکم کن
که تکراری نشه دوری
 
دارم میرم دلم خونه
از این خلوت از این خونه
فقط آغوش امن تو
غرورمو نمیشکونه
 
هنوزم وقتی‌ اسم تو
به آتیش میکشه من رو
هنوزم وقتی‌ اندامت
تو دستامه و می‌خوامت
 
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: