عالی ترین مرد زمین

علی شمع فروزان امامت

کلید جنت و دار سلامت

وصی احمد وشاه شهان است

ولی الله و نور عرشیان است

علی مولای هر دو عالمی تو

علی اولاد نیک آدمی تو

شفیع شیعیانی روز محشر

بر انس وجن تویی آقا وسرور

کلام اللهی و ناطق ترینی

علی شمس وسراج راه دینی

****

لافتا الا علی حق وعیان وآشکار

جان نثار مصطفی لا سیف الا ذوالفقار

****

علی شهر شهامت شیر یزدان

علی برهان،علی معراج انسان

علی ایمان،علی رخسار قرآن

علی عابد،علی محبوب سبحان

امیرالمومنین سقای کوثر

پناه ومونس زهرای اطهر

علی حسن حسن،احسان محسن

علی خون حسین و جان مومن

علی وقت رکوع آقای رحمت

به وقت سجده جان بخشید راحت

علی علم الیقین سلطان دین است

علی عالی ترین مرد زمین است

****

لا فتا الا علی حق وعیان وآشکار

جان نثار مصطفی لا سیف الا ذوالفقار

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99805کپی شد!
525
۴
۱