یه قاب قدیمی

یه بغض شکسته
یه عکس صمیمی
دوتا قلب عاشق
یه قاب قدیمی

یه تصویر ساده
دو عاشق تو بارون
یکی من یکی تو
یه لیلی یه مجنون

ازون روز که رفتی
دلم زیر و رو شد
زمستون قلبم
ازون جا شروع شد

چشامو نبستی و
من ساده مردم
ازین بازی عشق
چقد ضربه خوردم

به آتیش کشیدم
تمام رگامو
حالا اون گرفته
تو قلب تو جامو

حالا اون کنارت
تویک قاب تازه
منم اون که بی تو
به دنیا میبازه

منم اون که بی تو
هزارساله تنهاست
با این عکس کهنه
هنوز غرق رویاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: