سر میذاری رو شونش …

سر میذاری رو شونش
بازم خوشا به حالش
تو رفتی و من تنها
سر میذارم رو بالش

سر میذارم رو بالش
یادم بره خاطرات
همش بودم یک طرف
اون طرفم خواهشات

عکسای تو رو به روم
یادگاریت تو دستم
فقط میخوام بدونی
چشامو روت نبستم

خدا کنه بیای که
تنها منو ببینی
دلت برام بسوزه
بازم پیشم بشینی

بگی خوبم عزیزم
یه چند روزی نبودم
قرار نبود برم که
قرار نبود بموونم

https://www.academytaraneh.com/99785کپی شد!
511
۵