یه وقتایی

یه وقتایی توی قلبم
مث یه درختی
محکمی و استوار
خیلی هم سرسختی

هم رشد می کنی
هم کنده می شی
یه وقتایی منو می کشی
خودت زنده می شی

یه وقتایی شاخ وبرگت
منو زخم م می کنه
روزای خوب بهاری
آفتاب هم گرم م نمی کنه

یه وقتایی توی قلبم
مث یه پرنده ای
شاد وخرم
تو یه معجزه ای

تو گوشم زمزمه میکنی
دنیامو پراز ترانه میکنی
مث بارون نم نم
منو کم کم دیوانه میکنی

یه وقتایی بی قراری
توی قلبم بی پروبالی
اگاری گیری تو قفس
یا که افتادی از نفس
ازت دلگیر می شم
شاید دارم پیر می شم
تو رو آزاد میکنم
خودمو فریاد میکنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99701کپی شد!
494
۳