مکالمه

چِشای تو واسم مثه کشف نیوتنِ…

عشقم… ببخش چند دقیقه، تلفنِ…

× …

× …

– راسی “نود” مصاحبه رو پخش می کنه؟!

× …

× …

– اون فکر ما که نیست… یارو بی لیاقته…

× …

× …

– “خاک” و می گم، ترانه “روزبه بمانی” و…

× …

× …

– راسی دیدی عکسای “سوشا مکانی” و؟!

× …

× …

– بالا کشیده یه رقم کهکشانیو…

– حالا بفهم چقد طرف تو کثافته!

× …

× …

– اصلن معطلش نکنی… جنس نابیه…!

× …

× …

– فردا میگن مبارزه با بد حجابیه…

× …

× …

– گفتی که از کدوم حوزه ی انتخابیه؟!

× …

× …

– ما که نفهمیدیم کی کارش نظارته؟!

× …

× …

– ما که همیشه عرصه شونو تنگ می کنیم

× …

× …

– بابا نترس… فوق فوقش جنگ می کنیم!

× …

× …

– نه باشه… امشَبَ رو هماهنگ می کنیم

× …

× …

– جدی می گی؟!… عجب!!!… بابا اونجا سفارته…!!!

*******

گفتی که چند دقیقه ی دیگه میام کو؟!

من منتظرتم می دونی چند ساعته؟!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: