وقتی

وقتی که حالم بده
ریخت و قیافم بده
دوست دارمهای تو
حالمو خوب میکنه
وقتی که تنگه دلم
خزون و سرده دلم
دوست دارمهای تو
دلم رو نرم میکنه
وقتی که روحم گیره
فکرم با تو درگیره
دوست دارم های تو
فکرمو باز میکنه
وقتی پریشونه دلم
نم نم بارونه دلم
دوست دارم های تو
بغصمو خالی میکنه
وقتی زیاد حرف میزنم
حرف از درد دل میزنم
دوست دارم های تو
اشکامو جاری میکنه
دارم زیاد حرف میزنم
دلم میخواد داد بزنم
میخوام فقط بهت بگم
منم تورو دوست دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99582کپی شد!
437