بگو گناه من چیه

بگو گناه من چیه
یاد تووچشماتم
از اینکه عاشقت شدم
فک میکنم باهاتم

چشام هنوز به راه وو
یه اتفاق تازه نیس
دلم میخواد گریه کنم
فقط تو کوچه های خیس

بگو گناه من چیه
اینکه یه کوه دردشم
دستات بامن نباشه ووو
با حسرتش یک مردشم

بگو آخه چی کار کنم
این عشق بی اندازه رو
دارو ندار من تویی
که با چشام میگم نرو

https://www.academytaraneh.com/9941کپی شد!
1330
۴۷