ترانه “فراموشی”

فراموشی

ورق مـــیزنم ایـــن پـــریشونیو     جـــــدا مـــیکنم یـــادتو از خـــــودم

من از پشت پلکای تو رد شدم    تو چشماتو بستی و من گم شدم

کــــــجا گم کنم این فراموشیو    چـــــطور خــط زدی خــاطرات مــنو

ورق مــــیزنم تــا کــه یـادم بره     نـــگاهاتــوُ اون حــس ســـوء ظنو

قـــدم مــیزنم خـــاطرات تـــورو    به بن بــست رســیدم به تـنهائیام

چـــه لبخند تـــلخی گرفته منو    شکستم که شاید به چشمت بیام

یه احساسی از جنس تو با منه   یـه دریـا کــه از جــنس خــاکستره

امـــیدی بــه بــرگشتن تـو نـبود    جــدایی ازیــن عــشق تــلخ بـهتره

حسین اکبری بهمن ۱۳۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/994کپی شد!
938
۱۸