بدهکارم نکن

بدهکارم نکن٬حالم خرابه

نمی خوام پیش تو گریم بگیره

فقط چیزی نگو  این دم رفتن

برای گله کردن خیلی دیره

به حرمت همون روزای خوبی

که دنیامون خلاصه توی هم بود

به حرمت همون شبای دوری

که اشک چشممون انگاری کم بود

نمی خواستم برم اما نمیشه

نمیشه چون یه روزی قول دادم

که هر کاری کنم تا که نذارم

تو قلبت رو یه وقتی غم بگیره

تو در گیر منی٬من گیره   کارم

به فردای خوشی تردید دارم

نمیتونم بسازم اونکه میخوای

فقط این و بدون. آخره کارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: