سالگرد

من دارم تقاص سختی میدم
اینکه تو دوری و پیشم نیستی
قبل من هر جایی رفتم بودی
همه جا هستی و پیشم نیستی
کاش بگی تقاص چی رو میدم
تو که خوب و بدم و از بهری
داره یکسال تموم میشه و تو
هنوزم از من و چشمام قهری
داره میسوزه دلم وقتی که
میبینم غیر من و دوست داری
حواسش به کار تو نیست ولی
تو اون و روی سرت میذاری
شب و روزم و به پات میریختم
معتقد بودی برات کم بودم
زخم من عمیقه دردم کم نیست
نمیخوام بگم تویی کمبودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99364کپی شد!
546

درباره‌ی مائده سیدمردانی

من و ببخش به خاطر تمام لحظه هایی که خواستم خوب باشم اما نبودم به خاطر تمام لحظه هایی که خواستم بهت نزدیک شم اما ازت دور و دورتر شدم گاهی ادم از دوست داشتن زیاد کاری و میکنه که نباید بذار به حساب اینکه خیلی دوست دارم باور کن فقط میخواستم برگردی نمیخواستم اونجوری بشه من و ببخش ....