دوباره من، دوباره تو

طنین خوش صدای باد

دوباره یک شروع نو

دوباره بغض عاشقی

دوباره من، دوباره تو

 

دوباره من به نام تو

نیاز بی بهانه باز

دوباره تو کنار من

پر از سکوت و رمز و راز

 

دوباره رنگ آبیت

به بوم این نگاه تار

دوباره بغضِ کال این

صدای بی رقیب تار

 

دوباره بوی خاطره

مرور حل شدن، همین

عبورِ بی مرورِ درد

شبِ تباهی و یقین

 

دوباره تو کنار من

به ذبحِ عشق مقتدا

دوباره من به حرمتت

ذبیحِ بی چون و چرا

 

آبان ۸۵ – از کتاب فصل دوازده ساله؛ انتشارات ارمغان طوبی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: