منو دعوت کن. به تنهاییت

منو دعوت کن به تنهاییت
دل خوشم به عطرلبخندت
اوج دلبستگی یعنی تو
یه نتم میون اهنگت

چشم تو سرود دل دادن
کوچه ای که اسم تو روشه
واسه مردی که تو رویاهاش
از لبات ترانه مینوشه

با قده کوه مغرورم
عشق تو ارامش محضه
ای صمیمی ای غزل بانو
با منی همیشه هر لحظه

یه ستاره هدیه کن امشب
اسمونم با تو زیبا شه
بذار لبخند تو پایانی
واسه این دل خستگیها شه

منو دعوت کن به تنهاییت
دل خوشم به عطر لبخندت
اوج دلبستگی یعنی تو
یه نتم میوت اهنگت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99270کپی شد!
543
۱