بهشت و زندگی

وقتی که این پنجره خیالی وا میشه رو به کوچه، اون حوالی!
باز عطر موهای تو مثل دریا موج میزنه تو این اتاق خالی

همین اتاقی که به قد دنیاس فقط یه مهمون روی صندلیشه
خودش که باورش نمیشه اما، بهشت و زندگیمه تا همیشه
***
هوا عوض میشه از اون لحظه ای که توی خونمون قدم میزاری
هرچی خیال خسته هست تو ذهنم با یک سلام ساده برمیداری
می پره خواب از سر این زمستون داره بهارو روبروش می بینه
قند تو دل اطلسی تو باغچه آب شده، داره زود به گل می شینه
***
یه کوله بار شادی همراهته دیگه چی میخوام من ازین زندگی
فقط یه جمله هست که باید بگم قبل از اینی که دیگه چیزی بگی
دوست دارم .، تو بهترین اتفاق برای این زندگی ساده ای
تویی که یکجا همه خوبیا رو به لحظه های عمر من داده ای

امیر مختار مهماندوست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9919کپی شد!
763
۲۰