پدر…

میخوام صداتو بشنوم

جواب بده منتظرم

روزام به سختی میگذره

هیچکسی نیس دور و برم

جواب بده میخوام برات

از حال این روزام بگم

من با تو خیلی حرف دارم

هرچی که هس میخوام بگم

بذار باهات حرف برنم

قد یه دنبا دلخورم

تو دس کشیدی از همه

منم که دل نمی برم

کاشکی نوازشم کنی

بگی یکی یه دونتم

قسمتمون نبود بگم

قد خدا دیوونتم

به چشم دخترت هنوز

از همه مهربون تری

بچه شدم که باز بیای

واسم عروسک بخری…

 

 

ساره رسولی

 

به پدری که جاش خیلی خالیه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: