آرامش

ماه سنگین است و نزدیک
مثل افکارم (به چشم)
جزر و مد بسیار است
کولاکی
طوفان و سیل
فکر و قلم
هنوز به راه است
پشت این کوهستان
و وراء انکار
پشت همین جنگل و رود
پشت همین گلبرگ ها
و همین آرامش
همچو من
همه چیز آرام است
مبادا که بترسی
تو مترس
مترس
این اشک های جای تو را تخریب نمی کنند
م.اثیر      ۱۷:۲۰      ۹۴/۰۸/۰۶

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99103کپی شد!
499