سمفونی عشق …

سرمای بیرحم زمستونی
پرکرده تهرانو ولی تاتو
هستی و اینجا دست تو دستم
خوشحالمو خوش میگذره باتو
سرماکه هیچ یخچاله تبت هم
باتو نمیتونه برنجونم
امشب کنار تو به یک ساعت
رقصو شرابو عشق مهمونم
امشب کنارتو زیر بارون
مست تب و عطر موهات میشم
باتو کنار سمفونی عشق
جون میگیره قلبو تن و ریشم
دارم برات آواز میخونم
میرقصیو بیرون بارونه
امشب یه حس مشترک باتو
توی هوای خونه میمونه
تهران داره آروم میخوابه
اما باهات تا صبح بیدارم
ثبت میشه امشب توی تقویمم
دنباله یک تقویم تکرارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: