کَمِت دارم

توو این روزا کَمِت دارم
توو این روزای بارونی
دارم میسوزم از عشقت
ولی بازم تو با اونی
چقد من عاشقت بودم
ولی عشقت به من کم شد
آره باختن به عشق تو
برای من مُسَلَم شد
با رؤیای تو درگیرم
دارم می پوسم از ریشه
ولی دیوونتم بازم
مگه اینجوریم میشه؟؟؟
مگه میشه نباشی و
نگات درمون ِ دردم شه؟
چقد باید بمونم تا
چراغ ِ راه ِ سردم شه؟
خبر از من نمی گیری
نمی دونی چه حالیَم
چه جوری زیر بارونم
توو فکر این جدائیَم

https://www.academytaraneh.com/9896کپی شد!
1249
۴۳