خیلی دیره

تو که رفتی و دلم داره می میـــره
مدّتی هست به عشقِ تو اسیـــــــره
به گناهی که دلم پوشیده دردش
نمی بخشمت عزیزم خیلی دیـره
***
با تو بوده توی سختی های بســیار
تب که بودی شبا اون نسشته بیـدار
در کنارش زنده قابِ عکسِ زیبات
خوب شدی تو و دلم کشیده بیمار
***
حال کن زود به این خیالِ تــــــازه
توبه تنهایی کشیدی دل یـه رازه
از همان اول می گفتی دل بریدم
چشم وقلب ای پرستو خیلی نـازه
***
نزد ساحل نشستم به یـــــاد روزم
با خیانت های تودر دل می ســـوزم
قلبِ زارم گریه کرده بــا پرنــــده
مثل شمعی شدم و شبها فــــروزم
***
با همین عشقت همیشه دردی دیدم
از کتابت یه کلامِ بد شنیـــــــــــدم
دست بر دار از سرم دیوونه وارم
به خدا از بی وفایی هات بــریــدم
***
گفته بودی عاشق و دیونه هستـــی
گفته بودی با همین جامش تو مستی
شخم زد چرا دلت قلبم به تیشـــــه
نمی دونی درد داره دل شکستــی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۷/۱۰/۱۳۹۱

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9895کپی شد!
533
۱